TUTAJ już niegdyś za nas, o Panie,

Czyniono wiary świętej wyznanie,

Gdy w imię Twoje nas chrzczono.

 

Lecz dziś my sami pragniemy szczerze

Odnowić chrzestne z Tobą przymierze

Tak, jako nas nauczono.

 

 

Drogie dzieci! W uroczystym dniu waszej pierwszej Komunii świętej odnówcie te same przyrzeczenia, które w waszym imieniu złożyli przy Chrzcie świętym wasi rodzice oraz chrzestni. A zatem:

 

Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?

— Wyrzekamy się.

Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował?

— Wyrzekamy się.

Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?

— Wyrzekamy się.

Czy wierzycie w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

— Wierzymy.

Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

— Wierzymy.

Czy wierzycie w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

— Wierzymy.

 

Zachowajcie przez całe życie białą szatę łaski, otrzymaną na Chrzcie świętym, a płonąca świeca niech wam przypomina wiarę, nadzieję i miłość, które nie powinny nigdy w was wygasnąć, lecz nieustannie się pomnażać.

 

Utwierdź w nas, Panie, cośmy ślubowali,

Błogosław wszystkie nasze przyrzeczenia,

Byśmy przymierza z Tobą dotrzymali

I dostąpili wiecznego zbawienia!

 

Twoje zaś, Jezu, najświętsze przykłady

Będą nam jako Przewodnika ślady:

Tobie chcemy wierności dochować!

 

Tylko Ty, Panie, wspomagaj łaskawie

Postanowienia nasze w każdej sprawie,

I za Sobą do Ojca nas prowadź. Amen.